Pedro Luis Polo Pardo

Address:

Naron - La Coruña

ES

Email: pedroluispolo@terra.es

Mobile: 699 514 333

Diplomas:
AIPYS Diploma: Hatha Yoga Teacher 2004

Back to the full list of teachers